Corona-protocol

Onze polsstokvereniging houdt zich aan de corona-richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF en de Nederlandse Fierljepbond.
Deze zijn afgestemd met de Gemeente Stichtse Vecht. U kunt ze hieronder nalezen.

Trainingen fierljeppen – protocol voor Gemeente (5)