Clinics

Wie durft? Zelf fierljeppen is een uitdaging van formaat.

Gelukkig zijn ervaren instructeurs aanwezig om deze traditionele sport tot in de details uit te leggen en u bij uw eerste echte fierljepsprong te begeleiden.
Een fierljepclinic op onze accommodatie duurt ongeveer anderhalf uur en begint met een korte uitleg over de sport en daarna een warming up. Na de warming up worden de verschillende onderdelen (aanloop, insprong, klimmen en afsprong) van een fierljepsprong afzonderlijk geoefend. De oefeningen worden voortgezet met enkele “droogsprongen” in het zandbed. Heeft de groep dit onder de knie, dan gaan we door naar de eerste echte fierljepsprong over het water. Hiervoor zijn speciale kleine schansen beschikbaar (deze worden ook gebruikt door de jongere fierljeppers).
Bij een clinic is altijd een ervaren instructeur aanwezig.

Voorwaarden:

Hieronder leest u de afspraken die gelden met betrekking tot de polsstokclinics op de schans van de Polsstokvereniging Stichtse Vecht.

 • De (gediplomeerde) trainer zal er alles aan doen om de clinic zo veilig mogelijk te laten verlopen maar het deelnemen aan de clinic is geheel op EIGEN RISICO.
  Polsstokverspringen is een fysieke sport. Mensen met zwakke gewrichten zoals knieën, enkels of rug wordt afgeraden om de grote sprong te wagen. Als publiek zijn ze van harte welkom!
 • Het nuttigen van alcohol door de springers voor of tijdens de clinic is niet toegestaan.
 • Op de locatie is geen douche aanwezig. Het water waar wij overheen springen is open buitenwater.
 • Het is raadzaam om de volgende dingen mee te nemen:
  • (sport-)kleding
  • handdoek
  • plastic tas voor natte spullen
  • droge kleding
  • eventueel flessen water om af te spoelen

Annuleren van de clinic kan tot een week van tevoren. Bij latere annulering wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
Bij erg slecht weer (veel regen, onweer, storm) kunnen er vanwege de veiligheid geen clinics worden gehouden. Het al of niet doorgaan van de clinic wordt in overleg met de trainer bepaald.

Prijzen:

Kinderen tot 16 jaar € 10,- pp*
Volwassenen (vanaf 16 jaar) € 16,- pp*
*met een minimum van €160,-

Ook individuele deelnemers kunnen zich inschrijven voor clinics. De vereniging organiseert momenten in de zomermaanden waarop gesprongen kan worden. De kosten zijn in dat geval €19,50 per persoon. Stuur ons een mailtje om een uitnodiging te ontvangen.

Hieronder een leuke video van een clinic. Toen nog op de oude schans in Kameryck