Achtergrond – doelstellingen

Op het moment dat Pieter Hielema (Kockengen, gemeente Stichtse Vecht) en polderwachter Marcel Blekendaal (Maarssen, gemeente Stichtse Vecht) met elkaar in aanraking kwamen was de gemeenschappelijke interesse direct gevonden: natuur en polsstokverspringen. Een kruisbestuiving die al in 2006 plaatsvond. Tijdens het opgroeien van de zonen van Hielema en Blekendaal kwamen zij tot de conclusie dat het mooi zou zijn als niet alleen zij, maar ook hun leeftijdsgenoten de mogelijkheid zouden krijgen om te polsstokverspringen.

Om dit voor elkaar te krijgen sloten zij de handen in een om samen te beginnen met de zoektocht naar een locaties om een jeugdschans binnen de gemeente Stichtse Vecht te realiseren. De ervaring bij de Polsstokclub Zegveld is namelijk dat het vinden van een geschikte locatie in de praktijk misschien wel moeilijker is dan het vinden van voldoende jeugdspringers.

Het doel van de vereniging is het vinden van liefst vier locaties (Loenen, Breukelen, Kockengen en Maarssen) om zo een eigen jeugdcompetitie te kunnen organiseren, eventueel samen met de club uit Zegveld.

Als vanzelfsprekend zullen bovengenoemde mannen het eerste bestuur van de Polsstokvereniging worden. Marcel Blekendaal als voorzitter, Pieter Hielema als secretaris en Floris van Elzakker vanuit de Polsstokbond Holland/Polsstokclub Zegveld als penningmeester.

De Polsstokvereniging Stichtse Vecht is aangesloten bij de Polsstokbond Holland en is hiermee de zesde PBH vereniging. Samen met het Frysk Ljeppers Boun bestaan er nu dertien verenigingen die het polsstokverspringen in georganiseerd verband aanbieden.

 

12034373_934485683291853_8287049182764385070_o